آموزش نرم افزار حسابداری زئوس-اطلاعات اولیه

آموزش نرم افزار حسابداری زئوس

  • اطلاعات اولیه

بعد از ورود به نرم افزار، برای شروع کار با برنامه اطلاعات اولیه حسابداری را تکمیل کنید. اطلاعات اولیه به شرح زیر می باشد.

  • اسامی طرف حسابها

از منوی بالا à قسمت اطلاعات اولیه à اسامی طرف حسابها ، اسامی طرف حسابهای تجاری بدهکار و بستانکار با مشخصات کامل وارد نمایید.

در صفحه اسامی طرف حسابها جهت ثبت طرهف حساب جدید با فلش پایین کیبورد خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

1-2 اسامی بانکها

در صفحه اسامی بانکها، جهت ثبت طرف حساب جدید بانک، با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

1-3 اسامی صندوق ها

در صفحه اسامی صندوق ها، جهت ثبت طرف حساب صندوق جدید با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

 

1-4 اسامی اموال

در صفحه اسامی اموال ها ، جهت ثبت طرف حساب اموال و دارایی جدید با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

 

1-5 اسامی سرمایه

 

 

در صفحه اسامی سرمایه ، جهت ثبت طرف حساب سرمایه جدید با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

 

1-6 طرف حسابها ی هزینه

 

 

در صفحه اسامی هزینه  ، جهت ثبت طرف حساب هزینه جدید با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

 

1-7 اسامی طرف حسابهای درآمد

 

در صفحه اسامی درآمد ، جهت ثبت طرف حساب درآمد جدید با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

 

1-8 اسامی اسناد دریافتنی

 

در صفحه اسامی اسناد دریافتنی  ، جهت ثبت طرف حساب اسناد دریافتنی جدید با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

جهت ثبت چکهای اول دوره اسناد دریافتنی از قسمت چکهای اول دوره در همین پنجرا استفاده کنید.

 

1-9 اسامی اسناد پرداختنی

 

 

در صفحه اسامی اسناد پرداختنی   ، جهت ثبت طرف حساب اسناد پرداختنی و دسته چک جدید، با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

جهت ثبت چکهای اول دوره اسناد پرداختنی در جریان وصول نزد بانک و چکهای صادره ،از قسمت چکهای اول دوره در همین پنجرا استفاده کنید.

 

1-B اسامی کالاها

 

در صفحه اسامی کالاها   ، جهت ثبت کالای جدید، با فلش پایین کیبورد، خطی جدید ایجاد کرده و نام طرف حساب را بنویسد و با دکمه enter  به سلول بعدی رفته و مشخصات را تکمیل کنید . بعد از ثبت کامل مشخصات برای ثبت نهایی ، با زدن فلش پایین کیبورد اطلاعات را ذخیره کنید.

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *