تعرفه محصولات نرم افزار زئوس

 

 

لیست قیمت و امکانات نرم افزار

(1401)

امکانات نرم افزار نسخه پایه

650.000 تومان

نسخه 2

1.000.000 تومان

نسخه 22

1.700.000 تومان

نسخه 4

1.200.000 تومان

نسخه 42

1.900.000 تومان

نسخه 6

1.800.000 تومان

نسخه 62

2.300.000 تومان

قفل اضافه نسخه کاری شبکه 520.000 تومان 800.000 تومان 1.360.000 تومان 960.000 تومان 1.520.000 1.440.000 1.840.000
اسامی طرف حسابها دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بانکها دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی صندوقها دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی اموال ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی سرمایه ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی هزینه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی درآمد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی اسناددریافتنی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی اسناد پرداختنی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی کالا ها دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
اسامی انبارها ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
پروژه ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
اسامی ویزیتور ها ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد دارد
گروه بندی کالایی ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
فاکتور خرید دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
فاکتور مرجوعی خرید ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سفارش خرید ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
فاکتور فروش دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
فاکتور مرجوعی فروش ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
فاکتور پیش فاکتور ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
حواله بین انباری ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
چند انباره ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
تخفیف در هر کالا ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد
محاسبه 3 واحد کالایی  در فاکتور (جعبه – کارتن – تعداد) ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
محاسبه عرض و ارتفاع در فاکتور (مناسب صنف پرده، درب و پنجره و ..) ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد
عملکرد مالی (ثبت اسناد حسابداری) دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سود فاکتور ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
صورت حساب مالی یک طرف حساب دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
صورت حساب مالی و کالایی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
صورت حساب غیر تجاری دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
موجودی عددی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
موجودی ریالی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
ثبت فاکتور رسمی (ثبت عوارض و مالیات هر کالا) ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد
گزارش تخفیف خرید ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد
گزارش تخفیف فروش ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد
کاردکس دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
میزان فروش دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
میزان خرید دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
لیست قیمت کالاها ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
گزارش اسناددریافتنی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
گزارش اسناد دریافتنی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
گزارش بدهکار و بستانکار دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
دفتر روزنامه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سود ناویژه دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
گزارش ترازنامه ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بیلان مقایسه ای ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
پیگیری سریال ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد
سابقه چک ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سابقه کالا ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
پیامک ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد
گزارش امتیاز ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
ایجاد و مدیریت کاربران ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
ایجاد و مدیریت دوره های مالای ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
ماشین راس گیری ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
طراحی گزارشات ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
صدور فیش حقوقی ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد دارد
امکان اتصال از طریق شبکه داخلی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
امکان اتصال از طریق شبکه اینترنتی دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
نصب ماژول اتصال به سایت ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد

ماژول اتصال به سایت فروشگاهی : 3.000.000 تومان

ماژول پیامکی: 1.500.000 تومان

ماژول تولید: 2.000.000 تومان

ماژول نرم افزار گزارش گیری جامع: 1.500.000 تومان

سرو وب: 8.000.000 تومان    کلاینت وب: 4.000.000

نرم افزار پوز: 5.000.000 تومان
ماژول دستگاه کارتخوان + دستگاه پوزبان(اتصال همزمان 3 دستگاه): 2.500.000 تومان

شماره تماس: 09193132355

اینستاگرام: Zeussoft.ir